นพ. แสงสูรย์  มั่นคงพรไพบูลย์

นพ. แสงสูรย์ มั่นคงพรไพบูลย์

Saengsoon Munkhongpornpaiboon, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2544 แพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2551 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์,รพ.ศิริราช ม.มหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม