นพ. กรกช  ธรรมผ่องศรี

นพ. กรกช ธรรมผ่องศรี

Korakot Thamphongsri, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2557  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558  ประกาศนียบัตรสาขากีฬาเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม