นพ. กฤษณ์  จงแจ่มฟ้า

นพ. กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า

KRIT JONGJAMFA, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) | ประจำ : ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
ประวัติการศึกษา : 2547  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2555  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม