พญ. กาญจนา  กิตติสารพงษ์

พญ. กาญจนา กิตติสารพงษ์

Kanchana Kittisarapong, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : ปี 2547 เเพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2548 วุฒิบัตรสาขา อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิเเพ้เเละภูมิคุ้มกัน
ปี 2550 วุฒิบัตรสาขา Cutaneous and Laser Surgery
แพทย์ไม่รับนัดผ่านออนไลน์ กรุณาโทรนัดที่ 038-921-999