พจ. กาญจนา  เสถียรบารมี

พจ. กาญจนา เสถียรบารมี

KANCHANA SATIENBARAMEE, M.D.
เชี่ยวชาญ : การฝังเข็มและการกดจุด | ประจำ : ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
ประวัติการศึกษา : ปี 2017  Chinese  Medicine  Huachien  Chalermprakiet  University
ปี 2016  Shanghai  Shi  Zhong Yi Yiyuan  
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม