HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
 

พญ. นฤมล กมลสวัสดิ์

Nurumon kamonsawat, M.D.

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation)
ประจำศูนย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู,ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

พญ. ฤทัย ศักดิ์ศิรินุกูล

Ruthai Saksirinukul, M.D.

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation)
ประจำศูนย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู,ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

LastUpdated: 23/02/2019 00:00